Usluge

U Steel service centru u Naklu po želji kupaca proizvode metalurgije preoblikujemo na željene dimenzije. To znači da hladno valjani lim (do 3,0 mm) možemo da sečemo na željene formate različitih dužina ili da sečemo na trake željenih širina. Možemo da krojimo toplo valjani lim (do 200 mm), alatni čelik sečemo na željene oblike, zatim mašinski obrađujemo i takođe brusimo. Sečemo profile, cevi, šipkaste čelike na tačne dimenzije.

Kapacitet uslužne prerade obuhvata 18 različnih agregata za konfekcioniranje:

  • 7 testera za sečenje alatnih čelika, nosača, šipkastih materijala i cevi,
  • 2 CNC mašine za obradu (proizvode takođe ravno obrusimo),
  • 2 linije za uzdužno sečenje 1500 i 1000 mm i poprečno sečenje do 1500mm,
  • 3 moderne numerički kontrolisane mašine za sečenje od jednostavnih do najsloženijih oblika,
  • tehnologija autogenog i plazma rezanja,
  • čeone hidraulične makaze.

U pojedinim segmentima kvaliteta usluge merimo po praksi automobilske industrije i TS standarda.