Žice za zavarivanje

varilno-tehnicni-material

Žice za zavarivanje se uglavnom koriste za zavarivanje cevi, limova, posuda visokog pritiska, armatura i za popravke na termoenergetskim uređajima.

Pobakrena žica za zavarivanje sadrži obično malo više Si in Mn, što se odražava na tvrdoći i čistoći vara. Povećan Si smanjuje osetljivost na površinske nečistoće i omogućava gladak var. Pogodna je za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika čvrstoće do 640 N/mm2 . Takođe se koristi za zavarivanje kotlovskog lima, cevi, čelika za brodogradnju, mikrolegiranih čelika i livenog čelika.

U zavisnosti od namene delimo:

  • žice za zavarivanje u zaštitnom gasu MAG
  • žice za zavarivanje u mešavini gasa MIG
  • žice za zavarivanje u zaštitnom gasu TIG
  • za gasno zavarivanje
  • za zavarivanje pod praškom
  • za zavarivanje aluminijumaa i aluminijumskih legura
  • za zavarivanje bakra i bakrenih legura.