Prah i paste za zavarivanje

praski-paste-za-varjenje

Zavarivanje sa prahom spada med najjače obločno varjenje. Tokom zavarivanja luk se uspostavlja između žice i osnovnog materijala. Pri zavarivanju, veoma je važan  prah za zavarivanje koji ima zadatak da štiti var od oksidacije. Prah za zavarivanje u suštini formira šljaku, koji omogučava razplinjavanje vara i sa tim kvalitetan var.

Prah se dobija iz kvarca, magnezita, dolomita, glinice i manganove rude. Prema hemijskom sastavu delimo ih na kisele, neutralne i bazične.

EPP (elektro lučno zavarivanje pod praškom) postupak varjenja se koristi za:

  • zavarivanje debljih materiala
  • zavarivanje nelegiranih
  • malo legiranih
  • i jako legiranih čelika.

Primeri proizvoda zavarenih EPP zavarivanjem:

  • varovi u brodogradnji
  • cevi za cevovode
  • kotlovi
  • mostovi.