Elektrode

elektrode

Elektrode se koriste za ručno elektrolučno zavarivanje. To je postupak u kome se upotrbljava obložena elektroda i električna struja. Struja može biti naizmenična ili jednosmerna. Ona uspostavlja kontakt između elektrode i radnog komada, koji kali osnovni material i elektrodu. Tako nastaje sloj šljake koji štiti var od spoljnih uticaja i usporava hlađenje vara. Lučno zavarivanje je zbog svestranosti korišćenja i jenostavnog postupka najviše korišćena metoda zavarivanja.

Kod nas možete da birate između:

 • nisko legirana celulozna, kisela i bazična
 • visoko produktivna
 • srednje legirana za drobnozrnata, visokočvrsta i toplotno obstojna jekla
 • visoko legirane feritne, austenitne, za vatrootporne čelike i posebne namene
 • za navarivanje
 • za navarivanje delova proti obrabi i za udarno opterećivanje
 • za navarivanje na bazi kobalta
 • za zavarivanje alatnih čeliha i sivog liva
 • za obojene metale ALU in BRON
 • oplaščene za žlebljenje i rezanje
 • ugljenične, pobakrene
 • wolfram za tig-zavarivanje.