Obojena metalurgija

barvna_metalurgija

aluminijum i legure aluminijuma    EN485-4/EN573-3/EN485-2

 • hladno valjane trake
 • hladno valjani limovi
 • vruće valjani limovi
 • legure u bloku
 • rebrasti limovi
 • ekspandirani limovi
 • hladno valjane obojene trake
 • okrogla cev dobijena istiskivanjem
 • pravougaona cev dobijena istiskivanjem
 • kvadratna cev dobijena istiskivanjem
 • hladno vučena okrugla šipka
 • okrugla šipka dobijena istiskivanjem
 • hladno vučena šestougaona šipka
 • hladno vučena kvadratna šipka
 • kvadratna šipka dobijena istiskivanjem
 • ravna šipka dobijena istiskivanjem
 • ugaoni profil dobijen istiskivanjem
 • U profil dobijen istiskivanjem
 • T profil dobijen istiskivanjem
 • građevinski profili
 • vučena okrugla žica
 • livarska legura

bakar i legure bakra    EN1172/EN1652

 • hladno valjana traka za građevinarstvo i elektrotehniku
 • hladno valjani limovi za opštu upotrebu
 • hladno valjani limovi za elektrotehniku
 • cev u koturu
 • instalacijska cev u šipkama
 • okrugla šipka za elektrotehniku
 • pločasta i kvadratna šipka za elektrotehniku
 • ploča za eroziju
 • varmat

Kontakt: Urban Udovič urban.udovic@mersteel.eu, T: +386 4 2588 477