Istorija

Prekretnice u razvoju Divizije Mersteel

7.5.2012

Uprava kompanije Merkur, d.d., je s predstavnicima sindikata potpisala novi Kolektivni ugovor sa početkom važnosti od 1. maja 2012. Novi kolektivni ugovor, koji važi za preduzeća Merkur, d.d., i Mersteel, d.o.o., se prilagođava situaciji na tržištu. Saradnja sa predstavnicima sindikata i razumevanje poslovnih rezultata je pozitivan doprinos novog Kolektivnog ugovora, koji je u vreme krize još uvek dobar i obezbeđuje veći standard  u poređenju sa kolektivnim ugovorom trgovinske delatnosti.

19.12.2011

U preduzeću Merkur i Mersteel je održano otvaranje najveće solarne elektrane u Gorenjskoj sa nominalnom snagom od 800 kilovata. Sastoji se od 2.856 fotonaponskih modula, koji su instalirani na više od 1.000m2 krovne površine Merkurovih in Mersteelovih skladišta. Elektrana, što je rezultat uspešne poslovne saradnje između Gorenjskih elektrana kao investitora, sa jedne strane,  i Merkura i Mersteela kao davaoca lizinga krovova, s druge strane, donosi ekonomske uštede i mogućnost proizvodnje.

17.06.2011

Poverioci Mersteel-a d.o.o. u skoro 93 odsto su potvrdili prisilno poravnanje, zato je kranjski okrožni sud izdao nalog o potrdi poravnanja. To znači, da bi obični poverioci sa ukupno 44,5 miliona evra potraživanja bili otplaćeni u roku od pet godina 55-odsto, viši poverioci će biti otplaćeni u celosti.

1.10.2009
Osnivanje preduzeća Mersteel, d. o. o., Sarajevo sa preimenovanjem iz preduzeća Intermerkur Sarajevo, koje je na bosansko-hercegovskem tržištu već 11 godina dobro poznato pre svega kao velikoprodajni trgovac sa metalurškim i tehničkim proizvodima.

1.1.2009
Osnivanje preduzeća Mersteel, d. o. o., Zagreb izdvajanjem metalurške delatnosti iz hrvatskog Merkura. U Hrvatskoj na području prodaje metalurških proizvoda smo prisutni više od jedne decenije. Mali poslovni korisnici i potrošači nastavljaju da kupuju preko trgovinskih centrara preduzeća Merkur Hrvatska, d. o. o.

14. 11.2008
Pokretanje nove savremene proizvodne  linije cevi u preduzeću Mersteel Profil, d. o. o., s čime se povećava kapacitet proizvodnje cevi Divizije Mersteel u skladu sa evropskim standardima.
10.11.2008
Integracija srbskog preduzeća Avala Metalpromet u Diviziju Mersteel. Tako je osnovano preduzeće Mersteel Profil, d. o. o. sa sedištem u Beogradu i proizvodnim pogonom u Gornjem Milanovcu. Mersteel se tako konsoliduje u sve većoj specializaciji i fleksibilnosti u segmentu cevi i limova.

20.10.2008
Kupovina srpskog preduzeća Merkur Čelik i integracija u Mersteel, d. o. o., Beograd.

6.10.2008
Osnivanje preduzeća Mersteel, d. o. o., Beograd, koje je celokupnu metaluršku aktivnost preuzelo od preduzeća Merkur International, d. o. o., Beograd.

1.7.2008
Pokretanje poslovanja Divizije Mersteel i uspostavljanje njenog prvog preduzeća Mersteel, d. o. o., Naklo.