Lična karta

 

Naziv preduzeća: MERSTEEL SSC, trgovina in storitve, d.o.o.

Skraćeni naziv: MERSTEEL SSC, d.o.o.

Naslov: Cesta na Okroglo 7, SI – 4202 Naklo, Slovenija

Telefon: (04) 258 82 48

Telefaks: (04) 258 84 13

Internet: http://www.mersteel.si/

E-pošta: info@mersteel.eu

Matični broj: 6739008000

Identifikacijski  broj: SI39541614

Upis u sudski registar: Okrožno sodišče v Kranju

Osnovni kapital: 9.654.499,44 EUR

Transakcijski računi (TRR):

IBAN: SI56 0700 0000 2378 530              SWIFT: GORESI2X

Banka za IBAN: GORENJSKA BANKA d.d., Bleiweisova 1, SI – 4000 Kranj

 

IBAN: SI56 0510 0801 3953 539              SWIFT: ABANSI2X

Banka za IBAN: ABANKA VIPA, d.d., Slovenska 58, SI – 1517 Ljubljana