Kvalitet

Visoki standardi kvaliteta poslovanja: proizvodi ispunjavaju zahtevni metalurški standard sa neophodno potrebnom dokumentacijom, poslovanje Mersteela SSC je usklađeno sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 Sistem vođenja kvaliteta.

Sertifikati

Kvalitet poslovanja, odgovorno upravljanje zaštitom životne sredine i bezbednosti i zdravja naših zaposlenih su ključni elementi pri izgradnji uspešnosti Mersteela SSC. U godini 1994. smo u zajedničkom preduzeću Merkur, d. d., stekli sertifikat o usklađenosti sa  zahtevima standarda ISO 9002.

U godini 1997. smo stekli sertifikat za usklađenost sistema kvaliteta sa zahtevima standarda ISO 9001, što je bila prva takva dodela trgovačkom preduzeću u široj okolini.

Kontrola usklađenosti našeg poslovanja sa standardom SIST EN ISO 9001 se vrši na godišnjem nivou, svake tri godine takođe imamo resertifikacijsku reviziju. Poslednju smo u Mersteel SSC Naklo uspešno izvršili u godini 2018. Reviziju vrše revizori iz sertifikacijske kuće Bureau Veritas.