Kadrovi

Entuzijazam, kreativnost, komunikativnost, dinamičnost, timski rad … su osobine koje cenimo i nagrađujemo. Naši zaposleni su u mogućnosti da preuzmu odgovornost za uspeh, spremni su za nagrade u skladu sa rezultatima rada i uživaju u radu u timu, gde su dobri međuljudski odnosi od neprocenjive vrednosti.

Ako imate odgovarajuća znanja i veštine identifikovane u našim očekivanjima, molimo Vas da nam pošaljete prijavu sa pratećom dokumentacijom o ispunjavanju uslova i CV na e-naslov: info@mersteel.eu ili  poštom na adresu: Mersteel SSC, d.o.o., Kadrovska služba, Naklo, Cesta na Okroglo 7.