Katalogi

Katalog crne i obojene metalurgije

katalog_thumb

Katalog crne i obojene metalurgije je osnovan 2008. godine i dostupan je u štampanom obliku. Riznica metalurških znanja  na skoro 600 strana daje detaljan pregled svih proizvoda i usluga, koje nudi Mersteel SSC. Nudi pregled i tumačenje industrijskih standarda, koji će vam pomoći u vašem svakodnevnem poslovanju.

Trećina kataloga predstavlja opis metalurških proizvoda, a druge dve trećine su standardi koji nam pomažu u komunikaciji između proizvođača, Mersteela SSC i kupaca. Standarde po EN i DIN normama objašnjavamo sa tehničkim uslovima za pojedine vreste roba  sa dozvoljenim tolerancijama.

Velika dodatna vrednost kataloga je svakako prevod standarda na slovenaćki jezik i njegova korisnost tokom vremena.

Katalog možete pregledati, izabrati i naručiti metalurške proizvode.

Katalog se ne prodaje u javnosti, namenjen je isključivo najvećim poslovnim partnerima Mersteela SSC. Dajemo ga samo lično, pri obilasku predstavnika Mersteela SSC poslovnim partnerima.

Prezentacija brošure – katalozi

Težinske tablice