Praški in paste za varjenje

praski-paste-za-varjenjeVarjenje pod praškom spada med nazmogljivešje obločno varjenje. Med varjenjem se vzpostavi oblok med žico in osnovnim materialom. Pri varjenju je zelo pomemben varilni prašek ki ima nalogo, da ščiti var pred oksidacijo. Varilni prašek v bistvu tvori žlindro, ki omogoča razplinjevanje vara in s tem tudi kakovostno izdelan zvar.

Praški se pridobivajo iz kremena, magnezita, dolomita, glinice in manganove rude. Po kemični sestavi jih delimo v kisle, nevtralne in bazične.

EPP (elektro obločno varjenje pod praškom) postopek varjenja se uporablja za:

  • varjenje debelejših materialov
  • varjenje nelegiranih
  • malo legiranih
  • in močno legiranih jekel.

Primeri izdelkov zvarjenih z EPP varjenjem:

  • zvari v ladjedelništvu
  • cevi za cevne daljnovode
  • kotli
  • mostovi.