Polnjene žice

Polnjene žice so sestavljene tako da imajo v sredini polnilo okoli polnila pa kovinski plašč. Vloga plašča je predvsem zaščita vara, počasnejše ohlajanje, dodatno dolegiranje, čistejši var in stabilizacija obloka. Polnjene žice delimo na :

  • strženske
  • zavite polnjene žice

Razvrščene so v standardih: SIST EN 758 in SIST EN 12071. Polnjene žice združujejo dobre lastnosti ROV in varjenja z masivnimi žicami. Vzroki za večjo uporabo polnjenih žic:

  • večja produktivnost varjenja zaradi večje hitrosti odtaljevanja
  • odtaljevanje kapljic poteka po zunanjem plašču žice, kar povzroča širši oblok
  • omogoča dodajanja legirnih in mikrolegirnih elementov