Zgodovina

Mejniki v razvoju Mersteela

7.5.2012

Uprava družbe Merkur, d.d., je s predstavniki sindikatov podpisala novo Kolektivno pogodbo z začetkom veljavnosti od 1. maja 2012. Nova kolektivna pogodba, ki velja za podjetji Merkur, d.d., in Mersteel, d.o.o., se prilagaja situaciji na trgu. Sodelovanje s predstavniki sindikatov in razumevanje poslovnih rezultatov je tako pozitivno prispevalo k novi Kolektivni pogodbi, ki je v kriznih časih še vedno dobra in zagotavlja višji standard v primerjavi s kolektivno pogodbo trgovinske dejavnosti.

19.12.2011

V podjetju Merkur in Mersteel je potekalo odprtje največje sončne elektrarne na Gorenjskem z nazivno močjo 800 kilovatov. Sestavlja jo 2.856 fotonapetostnih modulov, ki so nameščeni na več kot 1.000m2 strešne površine Merkurjevih in Mersteelovih skladišč. Elektrarna, ki je rezultat uspešnega poslovnega sodelovanja med Gorenjskimi elektrarnami kot investitorjem na eni strani ter Merkurjem in Mersteelom kot najemodajalcem strešne površine na drugi strani, prinaša ekonomske prihranke in možnost proizvodnje.

17.06.2011

Upniki Mersteel-a d.o.o. so v skoraj 93 odstotkih potrdili prisilno poravnavo, zato je kranjsko okrožno sodišče izdalo sklep o potrditvi poravnave. To pomeni, da bodo navadni upniki, ki imajo skupaj za 44,5 milijonov evrov terjatev v petih letih poplačani 55-odstotno, prednostni upniki pa bodo polačani v celoti.

1.10.2009
Ustanovitev podjetja Mersteel, d. o. o., Sarajevo s preimenovanjem iz podjetja Intermerkur Sarajevo, ki je na bosansko-hercegovskem trgu že 11 let dobro poznana predvsem kot veleprodajni trgovec z metalurškimi in tehničnimi izdelki.

1.1.2009
Ustanovitev podjetja Mersteel, d. o. o., Zagreb z izdvojitvijo metalurške dejavnosti iz hrvaškega Merkurja. Na Hrvaškem smo na področju prodaje metalurških proizvodov prisotni že več kot desetletje. Za manjše podjetniške kupce in potrošnike nabava še naprej poteka preko trgovskih centrov podjetja Merkur Hrvatska, d. o. o.

14. 11.2008
Zagon nove sodobne linije proizvodnje cevi v podjetju Mersteel Profil, d. o. o., s čimer povečamo proizvodne zmogljivosti cevi Divizije Mersteel, skladne evropskim standardom.
10.11.2008
Integracija prevzetega srbskega podjetja Avala Metalpromet v Divizijo Mersteel. S tem se je ustanovilo podjetje Mersteel Profil, d. o. o. s sedežem v Beogradu in proizvodnim obratom v Gornjem Milanovcu. Mersteel se tako utrdi v še večji specializaciji in prilagodljivosti na segmentu cevi in pločevin.

20.10.2008
Nakup srbskega podjetja Merkur Čelik in integracija v Mersteel, d. o. o., Beograd.

6.10.2008
Ustanovitev podjetja Mersteel, d. o. o., Beograd, ki je celotno metalurško dejavnost prevzelo od podjetja Merkur International, d. o. o., Beograd.

1.7.2008
Začetek poslovanja Divizije Mersteel in ustanovitev njenega prvega podjetje Mersteel, d. o. o., Naklo.