Poslanstvo in vizija

S kakovostnimi izdelki in strokovnimi storitvami zagotavljamo celovito oskrbo kupcev z metalurškim asortimanom in s tem ustvarjamo zadovoljstvo naših kupcev ter skupen razvoj.

Kot vezni člen med proizvajalci in končnimi uporabniki bomo povečali dodano vrednost za vse partnerje. Svojo trgovsko dejavnost nadgrajujemo s strojno obdelavo metalurških izdelkov in popolno oskrbo kupcev. Ohranili bomo vodilni položaj na slovenskem trgu, svojo prisotnost pa povečali na bližnjih trgih Slovenije.