Navodila za reklamiranje

Navodila za reklamiranje

Mersteel je s pridobitvijo ISO certifikata za obvladovanje kakovosti vzpostavil močnejšo vhodno in izhodno kontrolo izdelkov za preventivno odkrivanje njihove nepopolnosti. Kontrola kakovostnih karakteristik izdelkov je zasnovana na tehnično-dobavnih pogojih in dimenzijskih normativih evropskih standardov. Kljub temu se lahko zgodi, da kupec prejme izdelek nesprejemljive kakovosti, ki iz najrazličnejših vzrokov in napak škoduje predelavi in namenu uporabe. Naš Steel service center v Naklem je imel v lanskem letu 0,012% reklamiranega blaga zaradi odstopanj v kvaliteti.

Da bi take izredne primere napak čim hitreje in v zadovoljstvo kupca razrešili, svetujemo naslednje:

1. UGOTAVLJANJE MOREBITNIH VIDNIH NAPAK

Kontrola ob prevzemu izdelkov naj bo opravljena takoj po prispetju in naj obsega naslednje aktivnosti:

  • primerjanje spremne dokumentacije z naročilom,
  • preverjanje potrdil o preizkušanju izdelkov (atesti) in skladnosti rezultatov preizkušanja z zahtevami standardov (kemična sestava, mehanske lastnosti, fizikalne, kemijske lastnosti, itd.),
  • kontrolo dimenzij, dopustnih dimenzijskih odstopanj, kontrolo oblik in toleranc oblik,
  • vizualno kontrolo površine, kjer se lahko pojavijo napake, kot so razpoke, raztrganine, luske, korozija,
  • preverjanje mase (teže) in skladnosti s podatki v spremnih dokumentih.

2. UGOTAVLJANJE MOREBITNIH SKRITIH NAPAK

Pri predelavi izdelkov se lahko pojavijo napake, ki jih pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, ali jih je mogoče odkriti pri poskusni predelavi. Te napake so lunker, dvoplastnost, segregacije nekovinskih vključkov, razogličenje, nezadostna prekaljivost, strukturna nehomogenost itd. Če te skrite napake močno vplivajo na predelavo izdelkov in namen uporabe, je treba predelavo takoj prekiniti in javiti reklamacijo.

V obeh primerih vidnih ali skritih napak kupec pisno obvesti svojega komercialnega predstavnika v Merstelu, lahko pa se obrne tudi neposredno na Službo za reklamacije. Reklamirane izdelke izloči iz proizvodnje, ustrezno ločeno skladišči, zagotovi izvirne označbe, odvzame dokazni vzorec, ki mora biti tipičen primer napake, in s pisno reklamacijo pošlje oz. dostavi nazaj. Predstavnik Službe za reklamacije bo v najkrajšem možnem času izvršil strokovni ogled reklamiranega blaga.

V primeru nedvoumnega vzroka napake bo Mersteelov predstavnik takoj podal predlog rešitve reklamacije in način rešitve. Če je za ugotovitev vzroka napake potrebna posebna preiskava vzorcev (npr. kemična analiza, metalografska preiskava, preizkus mehanskih lastnosti, kalilni preizkus, neporušna preiskava), bo Mersteel podal rešitev takoj po izvedenih preiskavah, na osnovi strokovno podprtih ugotovitev iz preiskav.

Pisna reklamacija kupca mora vsebovati:

  • pisni reklamacijski zapisnik z vsemi potrebnimi podatki (naziv izdelka, vrsto jekla, dimenzije izdelka, dobavno stanje), reklamirano težo in opis napake,
  • kopije spremne dokumentacije (atest, dobavnica),
  • fotografijo neskladnosti.

Za dodatna vprašanja v zvezi z reklamiranjem smo vam na voljo na spodnji telefonski številki:

T: +386 (4) 258 8579

F: +386 (4) 258 8651