Kakovost

Visoki standardi kakovosti poslovanja: proizvodi ustrezajo zahtevnim metalurškim standardom z ustrezno potrebno dokumentacijo, poslovanje Mersteela SSC je skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015 Sistem vodenja kakovosti.

Certifikati

Kakovost poslovanja, odgovorno ravnanje z okoljem ter skrb za varnost in zdravje zaposlenih so ključni elementi pri graditvi uspešnosti podjetja Mersteel SSC. V letu 1994 smo v skupnem podjetju Merkur, d. d., pridobili certifikat za skladnost zahtevam standarda ISO 9002.

V letu 1997 smo pridobili certifikat za skladnost sistema kakovosti zahtevam standarda ISO 9001, kar je bila prva takšna podelitev trgovskemu podjetju v širši okolici.

Kontrolne presoje skladnosti našega poslovanja s standardom SIST EN ISO 9001 opravljamo letno, vsake tri leta pa imamo tudi recertifikacijsko presojo. Zadnjo smo v uspešno opravili v letu 2021. Presojajo nas presojevalci iz certifikacijske hiše Bureau Veritas.