Katalogi

Katalog črne in barvaste metalurgije

katalog_thumbKatalog Črne in barvaste metalurgije je nastal leta 2008 in je na voljo v tiskani obliki. Je prava zakladnica metalurškega znanja, na skoraj 600 straneh ponuja podroben pregled vseh izdelkov in storitev, ki jih nudi Mersteel SSC. Ponuja tudi pregled in razlago industrijskih standardov, ki vam bodo v pomoč pri vašem vsakodnevnem poslovanju.

Dobro tretjino kataloga predstavlja opis metalurškega blaga, na ostalih dveh tretjinah pa so navedeni standardi, ki nam pomagajo pri komunikaciji med proizvajalci, Mersteelom SSC in kupci. Standardi po EN in DIN normah nam razložijo dobavno-tehnične pogoje posamezne skupine blaga ter dovoljena odstopanja mer in toleranc oblike.

Velika dodana vrednost kataloga je vsekakor prevod standardov v slovenski jezik in njegova uporabnost daljše časovno obdobje.

Po katalogu boste lahko pregledovali, izbirali in naročali metalurške izdelke.

Katalog ni v javni prodaji; kot posebna pozornost je namenjen le največjim poslovnim partnerjem Mersteela SSC. Izročamo ga zgolj osebno, ob obisku predstavnika Mersteela SSC pri poslovnem partnerju.

Predstavitvene brošure

Tablice teže